Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Детска дентална медицина

Детска дентална медицина

Лечението на най-малките пациенти поставя основите за здравето на зъбите за цял живот. Изграждането на доверие и връзка между денталния лекар и детето е изключително важно. Вниманието ни е насочено към лечението на млечните и постоянни зъби. Профилактиката, мотивацията и обучението за правилна хигиена и правилно хранене на децата е приоритет при всеки новопристигнал малък пациент. Обръщаме внимание на правилния растеж на зъбните дъги и подготовката им за смяна на млечното с постоянно съзъбие.