Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Клинични случаи

Жена на 38г. с кръстосана захапка, довела до алвеоларно прорастване.Тази деформация причинява функционален и естетичен дискомфорт. Беше проведено ортодонтско лечение за около година и половина. Постигнатият резултат е много добър.

ПредиПо време на лечениетоСлед