Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Клинични случаи

Пациентка на 15 години с блокираща кръстосана захапка във фронталния сегмент. Струпване в горна зъбна редица. Липса на зародиши на долните предкътници. Цел на ортодонтското лечение е нивелиране на горна зъбна дъга, отблокиране на предварителните контакти между горни и долни зъби, затваряне на празните места от липсващите долни предкътници. Лечението е завършено за около 10 месеца.

ПредиПо време на лечениетоСлед