Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Клинични случаи

Лечение на мъж на 28г. с тежка дълбока захапка, изразени проблеми в долночелюстната става. Лечение с мултибрекетна система и интермаксиларна механика за около 20 месеца.

Дете на 7 г. в ранно смесено съзъбие. Травматична, дълбока захапка с контакт на долните резци с небцето. Приложено ранно ортодонтско лечение със снемаем апарат. Резултатът след една година.

Пациентка на 11 г. със силно струпване и ротации на горните зъби. Проведено е ортодонтско лечение със самолигираща мултибрекетна система. Постигнатият резултат е стабилен след пет години.

Пациент на 14 г. с тежко струпване на горните резци, небалансирани дъвкателни контакти и дълбока захапка. Проведе се ортодонтско лечение с мултибрекетна система за около 18 месеца с много добър резултат.

Пациентка на 15 години с блокираща кръстосана захапка във фронталния сегмент. Струпване в горна зъбна редица. Липса на зародиши на долните предкътници. Цел на ортодонтското лечение е нивелиране на горна зъбна дъга, отблокиране на предварителните контакти между горни и долни зъби, затваряне на празните места от липсващите долни предкътници. Лечението е завършено за около 10 месеца.

Млада жена със струпани резци в горната зъбна дъга и липса на място за долен предкътник. Лечението се проведе с лингвални брекети за около 16 месеца.

Пациентка в смесено съзъбие. Силно стеснена горна челюст, при което положение долната остава в задна позиция. При такава позиция на челюстите се оформя голямо разстояние между резците на двете зъбни дъги. Такова състояние не позволява оптимална дъвкателна функция и уврежда долночелюстната става. С помощта на специален апарат Twin block за около една година пациентката успя да коригира съотношението между двете челюсти и захапката.

Пациентка на 35г. потърси консултация за ортодонтско лечение поради недобрия вид на горните резци. Желанието на пациентката беше за невидимо лечение. Лингвалните брекети отговаряха напълно на изискванията за това. Лечението беше завършено за около 8 месеца.

Жена на 38г. с кръстосана захапка, довела до алвеоларно прорастване.Тази деформация причинява функционален и естетичен дискомфорт. Беше проведено ортодонтско лечение за около година и половина. Постигнатият резултат е много добър.

Пациентка на 31 г. потърси ортодонтска консултация във връзка с пролабирал централен резец. Лечението бе проведено с лингвални брекети. Постигнат е много добър резултат за около 10 месеца.