Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Ортодонтия

Ортодонтия

Ортодонтското лечение трябва да се разглежда като неотменна част от лечението на целия организъм. Възрастови ограничения за провеждане на ортодонтско лечение не съществуват. Правилният растеж и развитие на младия човек е свързано с добрата функция на храносмилателната система, чийто начален елемент е зъбночелюстният и дъвкателният апарат. Нашата терапевтична концепция при деца залага на навремения консултативен преглед в ранно смесено съзъбие. В тази възраст при установяване на зъбночелюстни отклонения, растежът на челюстите може да бъде повлиян със снемаеми апарати. Благодарение на биоадаптивните техники се постига много добра нивелация на зъбните дъги. Свежда се до минимум необходимостта от вадене на постоянни зъби.

При пациентите с постоянно съзъбие и завършен растеж, лечебно средство са мултибрекетните системи. Дългогодишният опит и постоянното осъвременяване на знанията ни помага да постигаме къси срокове при лечение с фиксирана техника. Високото качество на материалите и модерните технологии ни осигуряват оптимални лечебни резултати. В нашата практика работим с материали с ниско съдържание на никел или безникелови. Предпочитаме естетични керамични брекети за вестибуларна техника, така също невидима лингвална техника, и акрилни вакуумни шини ( алайнери). Вашето решение да бъдете пациент в нашата клиника ви осигурява прецизна диагностика и анализ на зъбночелюстното отклонение. Индивидуално информирано съгласие за необходимостта от провеждане на ортодонтско лечение, лечебен и финансов план. Регулярните контролни прегледи се следят най-малко от двама специалисти на принципа "два чифта очи виждат повече от един!", което повишава качеството на ортодонтското лечение.