Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Д-р Ирина Пашалийска

Д-р Ирина Пашалийска

Д-р Ирина Пашалийска завършва факултета по дентална медицина към МУ Пловдив през 2015 г. Професионални интереси в областта на ендодонтията и протетично възстановяване на зъби и зъбни дефекти. Член на БЗС. Владее английски, италиански и руски език.

Курсове и следдипломна квалификация

Базов курс по имплантология – имплантатна система Биотек
Simplicity is the real innovation – essentials of Wave One
Еветрик (Ivoclar) – естетично възстановяване
IV-th International Laser Academy
Втори Национален Ендодотски форум
19th Congress of the BaSS
Участие в постерна секция в XIII Научен конгрес на БЗС гр.Бургас
Участие в постерна секция във Втори Национален Ендодонтски форум
RECIPROC, техника с един инструмент, Dr Vittorio Franco, април 2016
16 Международен конгрес- гр. Бургас, юни 2016
Glass Fibre Technology in Dentistry, Dr Radoslav Asparuhov, декември 2016
Biomechanical restoration of the anterior dentition-Bonded Porcelain Restoration, D-r Andras Forster, април 2017
Зъбната ерозия-предизвикателство за естетичната стоматология, проф. Хр. Кисов, април 2017
Бруксизъм-древно предизвикателство за съвременната стоматология, проф. Хр. Кисов, май 2017
Basic course of oral implantology, Dr Atanas Kapsarov, Dr Yavor Milanov, may 2017
Sofia Dental Meeting 2016, 2017
Complex endodontic treatment from endotreatment to restoration build up. Post endodontic build up- Dr Ivan Yovchev, Dr Adriana Yovcheva, Dr Bojidar Kafelov, SDM 2017
How to balance dynamic occlusion - Prof. Marcel Le Gall, SDM 2017
Отпечатъци в денталната медицина. Избор на правилния материал и правилната техника, Д-р Стефанос Куртис и Хараламбос Струмбос, ноември 2017
The PREP – indirect adhesive restorations Dr. Pier Dimitrov, март 2018
Cracks & Matrix Revisited Dr. Stephane Browet, април 2018
Индикации, препарация и циментиране на изцяло керамични жъзстановявания Д-р Иван Пулич, април 2018
18-ти Научен конгрес на БЗС – гр. Бургас, юни 2018
Био-Миметичен подход при директните възстановявания, Д-р Радослав Аспарухов, март 2019 г
Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение, Д-р Иван Йовчев, 29-30.03.2019